Parkert

En portrettdokumentar om Per "Parker" Andreassen. Fortalt av han selv, hans venner, familie og totalt fremmede.

_
_
_