2

GUTTEN SOM BLE ET INSEKT, Hålogaland teater

Gregor er åtte år og flink på skolen og fullt opptatt med sport, fotball, speider’n og musikk. Alle forventer at han skal være flink, men en dag er det nok. Plutselig en morgen når han våkner opp og er han blitt forvandlet til et insekt!

Det tar litt tid, men etter hvert venner han seg til det. Han synes egentlig det er litt kult å være insekt, selv om alt blir annerledes, og mye av det han var flink til før kan han liksom ikke gjøre lenger. Men Gregor føler seg veldig forskjellig fra de andre, og til og med mamma og pappa fjerner seg gradvis fra ham.

Det er Franz Kafka som i 1915 skrev fortellingen «Forvandlingen», som vår forestilling er basert på. Gregor bor sammen mor og far og tenåringssøsteren Grete. I tillegg møter vi Læreren til Gregor. Fortellingen handler mye om å føle seg annerledes. Til og med før Gregor blir et insekt føler han seg annerledes enn andre barn. Dette blir bare sterkere etter forvandlingen. Også foreldrene synes forandringen er vanskelig å forholde seg til og de slutter å ha forventinger til Gregor.

I Gutten som ble et insekt handler det også om forventningspress. Mange barn og unge kjenner dette i dag. De føler kravet om å være god på skolen, flink i sport, være morsom og kul. Sånn har Gregor det også, og han føler seg veldig sliten. Men etter at Gregor blir et insekt, endres alt.

Alle i salen skal sitte med høretelefoner (headset) på. De voksne hører ett lydbilde, barna et annet. Når Gregor forvandles til insekt forstår ikke lenger foreldrene han. Dette gjenspeiles i lydbildet publikum opplever - det er altså kun barna som skjønner hva Gregor sier gjennom headsettet de har på.

Passer for alle fra 6 år og oppover

 

På scenen: Gunnar Eiriksson, Maria Agwumaro, Kristine Cornelie Margrete Hartgen, Martin Karelius Østensen, Ida Løken Valkeapää.

Regi: Eline Arbo

 

_
_
_